پنج‌شنبه, 16 مرداد 1399
    /  3
عنوان : پیاده روز سازی بلوار بهشتی سمت خروجی شهر
کد خبر : ۲۳۲۴
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ 
ساعت : ۱۳:۲۵:۳۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به نام خدا 

پیاده رو سازی سطح شهر

پیاده رو سازی سمت راست بلوار شهید بهشتی (سمت دفترخانه) 800 متر مربع جهت سهولت عبور و مرور شهروندان و زیبا سازی بلوار بهشتی (سمت خروجی شهر)بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0