يکشنبه, 6 بهمن 1398
    /  3
عنوان : پیاده روز سازی بلوار بهشتی سمت ورودی شهر
کد خبر : ۲۳۲۵
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۰:۴:۲۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به نام خدا

 پیاده رو سازی بلوار بهشتی 

پیاده رو سازی سمت چپ بلوار شهید بهشتی (سمت تامین اجتماعی) حدود 600 متر مربع جهت سهولت عبور و مرور شهروندان و زیبا سازی بلوار بهشتی (سمت ورودی شهر)بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0