يکشنبه, 6 بهمن 1398
    /  4
عنوان : پیاده رو سازی بلوار شهرداری
کد خبر : ۲۳۲۶
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۰:۲۱:۴۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به نام خدا

پیاده رو سازی بلوار شهرداری

پیاده رو سازی بلوار شهرداری  حدود 500 متر مربع جهت سهولت عبور و مرور شهروندان و زیبا سازی شهر (سمت شهرداری)بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0