يکشنبه, 6 بهمن 1398
    /  3
عنوان : اصلاح هندسی ورودی شهر از سمت سنندج
کد خبر : ۲۳۲۷
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
ساعت : ۱۰:۵۶:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به نام خدا

اصلاح هندسی نقطه حادثه خیز ورودی شهر از سمت سنندج 

اصلاح هندسی نقطه حادثه خیز ورودی شهر از سمت سنندج که باعث بروز حوادث جرحی و فوتی گردیده بود و پروژه مذکور پس از تهیه طراحی طراحی براساس نشریات و دستور العمل های اجرایی در کمیته ترافیک بخش و شهرستان با نظر راهور محترم شهرستان و کارشناسان مربوطه تایید و پروژه مذکور شامل زیرسازی و جدولگذاری ، آسفالت ، نصب علائم ترافیکی شامل تابلو و STEPER رنگ ترافیکی ، چشم گربه ای Rumbel- strip تابلو دروازه ای و ... با اعتباری بالغ بر 7/000/000/000 ریالی انجام گردیده است.بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0