جمعه, 9 خرداد 1399
    /  4
عنوان : بهسازی كوچه حسینیه سادات
کد خبر : ۲۳۳۹
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ 
ساعت : ۱۳:۵۵:۱۳

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالی

بهسازی و پیاده رو سازی کوچه حسینیه سادات به متراژ 106 متر مربع با مصالح سنگ لاشهبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0