پنج‌شنبه, 16 مرداد 1399
    /  4
عنوان : المان شهر صالح آباد
کد خبر : ۲۳۴۲
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ 
ساعت : ۱۳:۴۶:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالی

ساخت و نصب المان شهر صالح آباد، واقع در ورودی شهر ، جنب پارک صالحان به همت گروه فنی و عمران شهرداری صالح آباد بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0