شنبه, 21 تير 1399
    /  4
عنوان : ساخت و نصب تمثال شهدا
کد خبر : ۲۳۴۴
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ 
ساعت : ۱۳:۵۹:۴۷

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالی

ساخت تمثال شهدا در کارگاه جوشکاری شهرداری صالح آباد و نصب در بلوار الغدیر (ورودی شهر)بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0