جمعه, 11 مهر 1399
    /  6
عنوان : جدولگذاری خیابان دكتر حسابی
کد خبر : ۲۳۴۸
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 
ساعت : ۹:۱۲:۲۶

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالی

جدولگذاری خیابان فدائیان اسلام، کوچه دکتر حسابی به مقدار 180 متر طول جدولگذاری و 6 متر لوله گذاری بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0