جمعه, 11 مهر 1399
    /  3
عنوان : حفر كانال باغ رضوان
کد خبر : ۲۳۴۹
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 
ساعت : ۹:۲۹:۲۵

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالی 

در راستای جمع آوری آبهای سطحی در باغ رضوان شهر، مقدار 400 متر کانال حفر شده و 6 متر لوله گذاری شده استبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0