شنبه, 3 آبان 1399
    /  5
عنوان : زیر سازی و جدولگذاری منطقه مشاغل صنعتی
کد خبر : ۲۳۵۴
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
ساعت : ۹:۲۵:۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اجرای جدولگذاری منطقه مشاغل مزاحم شهری حدوداً 800 متر طول 

زیر سازی و آماده سازی راه در دست اقدام و اجرا بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0