شنبه, 8 آذر 1399
    /  5
عنوان : اجرای طرح جدول گذاری گلزار شهداء
کد خبر : ۲۳۵۷
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ 
ساعت : ۱۲:۳۳:۱۰

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

بسمه تعالی

اجرای طرح جدولگذاری گلزار شهدا از سمت شمال 62 متر 

اجرای جدولگذاری محوطه بازی در پارک گلستان شهدا 24 متر 

اجرای طرح سنگ فرش قسمت شمالی پیاده رو گلزار شهدا سنگ لاشه 420 متر بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0