شنبه, 8 آذر 1399
عنوان : اجرای فاز اول منطقه مشاغل صنعتی
کد خبر : ۲۳۵۸
تاريخ :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ 
ساعت : ۱۱:۴۹:۱۴

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

اتمام فاز اول پروژه زیر سازی، جدول گذاری و آسفالت بلوار سید جمال الدین اسدآبادی با مشخصات ذیل:

1 ـ تملک املاک واقع در مسیر طرح های عمرانی فاز اول بلوار بالغ بر دوازده هزار متر مربع.

2 ـ جدولگذاری بلواری کانیو بالغ بر دو هزار متر طول.

3 ـ زیرسازی فاز اول بالغ بر ده هزار متر مربع.

4 ـ اجرای یک لایه آسفالت در فاز اول بالغ بر یک هزار و دویست تن.

اجرای پروژه مذکور از منابع داخلی شهرداری با اعتباری بالغ بر چهل و پنج میلیارد ریال می باشد.

 بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0