پنج‌شنبه, 2 بهمن 1399
  • ساعت : ۹:۲۵:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ 
  • کد خبر : ۲۳۵۴
زیر سازی و جدولگذاری منطقه مشاغل صنعتی

اجرای جدولگذاری منطقه مشاغل مزاحم شهری حدوداً 800 متر طول 

زیر سازی و آماده سازی راه در دست اقدام و اجرا 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0